Sołtys i Rada Sołecka wsi Krzemieniewo
wraz z Urzędem Gminy Krzemieniewo

Zapraszają na rajd rowerowy:

„KRZEMIENIÓWKA”

Dnia 2.05.2015 r. (sobota)

TRASA (22 km):
Start godz. 14.00 przy Gminnym Centrum Kultury
w Krzemieniewie
Następnie: Grabówiec- Oporowo - Oporówko - Lubonia -
Pawłowice - Kociugi - Drobnin -
Krzemieniewo/ Osiedle Przylesie (boisko)

Organizatorzy zapewniają:
- ubezpieczenie uczestników rajdu
- zabezpieczenie trasy
- samochód serwisowy
- ratowników przedmedycznych
- grochówkę
- nagroda dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu
- zabawę taneczną od godziny 18:00 do ???

Rejestracja w dniach:
od 20.04.2015 r. do 30.04.2015 r. (do godz. 12:00)
w Urzędzie Gminy Krzemieniewo
opłata 5 zł / osoba(podczas rejestracji prosi się o podanie: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer PESEL)