W sobotę 15 sierpnia 2015 r. w Nowym Belęcinie odbyły się zawody strażackie Oldbojów 40+. Zostali zaproszeni strażacy seniorzy z Kąkolewa, Łoniewa, Krzemieniewa, Górzna, Garzyna, Pawłowic, Siemowa i Belęcina.
Impreza rozpoczęła się przemarszem strażaków przez wioskę za strażackim powozem konnym. Zawody wygrała sekcja z Łoniewa. II miejsce zajęło OSP Górzno, a III miejsce przypadło OSP Garzyn. Puchary ufundował Wójt Gminy Krzemieniewo Andrzej Pietrula, nagrodę za IV miejsce zasponsorował Tadeusz Wojtkowiak i Ryszard Marciniak. Statuetkę za najstarszego strażaka otrzymał Pan Kazimierz Stachowiak z Krzemieniewa, którą ufundował sołtys wsi Józef Kasperski.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, gdyż odbywały się na zasadach starego regulaminu z musztrą.
Dziękujemy za organizację zawodów Tadeuszowi Wojtkowiakowi, Ryszardowi Marciniakowi, Waldemarowi Grybskiemu i Józefowi Kasperskiemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia tej imprezy.