Organizacja Turystyczna Leszno-Region, Miasto Leszno, Urząd Gminy Krzemieniewo organizuje
„VI Rajd Rowerowy im. Zdzisława Adamczaka”.


Rajd rozpocznie się dnia 3 września 2016 roku (sobota) z wszystkich gmin członkowskich Organizacji Turystycznej Leszno-Region, a zakończy się nad jeziorem w Górznie o godz. 13:00.
Swój udział w rajdzie zgłosiła również gmina Krzemieniewo.

PRZEBIEG TRASY:

I grupa
Z Pawłowic start o godz. 11:30 (przy boisku „Orlik”) następnie w kierunku Luboni
do Kociug (boisko).

II grupa
Z Krzemieniewa start o godz. 11:30 (Urząd Gminy) następnie Drobnin, Mierzejewo, Kociugi (boisko).


Z Kociug obydwie grupy razem jadą przez Garzyn do Górzna na metę rajdu.

Długość trasy: ok 14 km.


Udział w rajdzie jest bezpłatny. Każdy zarejestrowany uczestnik rajdu ma zagwarantowane ubezpieczenie oraz posiłek.


Zapisy do dnia 2 września 2016 r. do godz. 12:00


Tomasz Stachowiak

Tel. 65-53-69-231

e-mail: bok@krzemieniewo.pl

Urząd Gminy Krzemieniewo