Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z § 6 ust. 3 uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zadań
z zakresu sportu. (Dz.Urz.Województwa Wlkp. z 2011 roku, Nr 85, poz. 1461)informuję, że kluby sportowe otrzymały dotację w następujących wysokościach:

BUKOS NOWY BELECIN

- Rozwój wszelkich inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia grup aktywnego spędzania czasu (narciarstwo biegowe) 8.000,00 zł
- Rozwój sportu dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo 10.000,00 zł

UKS PIAST NOWY BELĘCIN
- Rozwój sportu dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo 9.000,00 zł

JUNIOR DROBNIN
- Działalność UKS Junior Drobnin 13.000,00 zł

GKS KRZEMIENIEWO
- Działalność Gminnego Klubu Sportowego Krzemieniewo 20.000,00 złWójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula